Bílé Labe

Bílé Labe pramení asi jeden kilometr od Luční boudy, severně od Studniční hory. Jeho kolébkou jsou tamní rašeliniště. Bílé Labe na své cestě vytváří fantaskní přírodní scenérie s řadou peřejí a malých vodopádů. Na levé straně na zurčící hladinu shlíží Kozí hřbety se svou nejvyšší horou Krakonoš, po pravé straně míjí řeka Stříbrné a Čertovo návrší. Podél téměř celého toku vede modře značená turistická trasa známá jako Weberova cesta, patřící u nás k nejstarším. Úsek cesty vedoucí příjemnou krajinou Dolu Bílého Labe je dobře schůdný a je vhodný i pro cykloturisty a málo zdatné chodce. Pouze v zimě je uzavřen z důvodu hrozícího lavinového nebezpečí.

Více zde: http://www.horasnezka.cz/zajimavosti/bile-labe/